Op al onze offerte’s en werkzaamheden zijn deze beide Voorwaarden van toepassing zoals deze ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Utrecht

Comments are closed.